דירת מגורים בטבריה מכונס נכסים
31.10.19 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 אילת 1 ת.ד 2390, טבריה

- הצעות לרכישה יש להגיש בכתב לא יאוחר מיום 30/10  במשרדם של עוה"ד רחל ממאן ו/ או נתנאל אמויאל.

- בצירוף שיק בנקאי ע"ס 10% מגובה ההצעה.

- את הנכס ניתן לראות בתיאום עם כונסי הנכסים.

- פרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות לעוה"ד רחל ממאן, בטלפון: 04-6722966, עו"ד נתנאל אמויאל בטלפון: 050-7660196

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל רחל ממאן, עו"ד מרחל ממאן ושות' | משרד עורכי דין וגישור בטלפון 04-6722966

דירה, טבריה, הרב קוק 6, דירה מס' 38

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

סוג נכס דירה
ישוב טבריה
כתובת הרב קוק 6, דירה מס' 38
מועד אחרון להגשת הצעות יום רביעי, 30.10.19, 14:00
גוש 15288
חלקה 124
תת חלקה 28

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא