נכס מקרקעין ביישוב בית עריף מכונס נכסים
15.12.19 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 רח' החושלים 4, ת.ד. 12318 מרכז עסקים לייף פלאזה, כניסה ב' קומה 1 הרצליה פיתוח 4762404

- הצעות לרכישה יש להגיש בכתב לא יאוחר מיום 15/12/19 בשעה 17:00 במשרד הח"מ .

- בצירוף שיק בנקאי ע"ס 10% מגובה ההצעה.
- לפרטים ניתן ליצור קשר עם הח"מ עו"ד מירב פלדה, טלפון:  09-7773900, ועם עו"ד חיים פאטי לוין, טלפון 03-5295584 

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל מירב פלדה, עו"ד ממירב פלדה, עו"ד כונסת הנכסים בטלפון 09-7778900

בית מגורים, בית עריף, רחוב פולג 87

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

סוג נכס בית מגורים
ישוב בית עריף
כתובת רחוב פולג 87
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 15.12.19, 17:00
גוש 7272
חלקה 90

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא