מכירה פומבית 6 גנזים 6 ספרים יקרי ערך, מכתבי רבנים ואדמו"רים מפורסמים
21.1.20 (הזמן המקומי שלך)
ישראל

לצפייה בקטלוג PDF ליחצו כאן: לינק
המכירה הסתיימה

פריט 2:

תגלית. תקנות 'חברת בחורי הישיבה' של ישיבת רבי עקיבא איגר בפוזנא.
עם אישור של רבי ...

נמכר ב: $7,500
מחיר פתיחה:
$ 4,000
הערכה:
$7,000 - $10,000
עמלת בית המכירות: 22% לפרטים נוספים
תגיות:

תגלית. תקנות 'חברת בחורי הישיבה' של ישיבת רבי עקיבא איגר בפוזנא.
עם אישור של רבי עקיבא איגר. פוזנא תקפ"ה – תקפ"ו [1825-1826]

'מי שהוא בתוך החברה יש לו דין קדימה לזכות במקום אצל שיעור אדונינו ורבינו הגאון אב"ד דפה נ"י'.
תעודה היסטורית נדירה – תקנות ישיבת גאון ישראל מרנא ורבנא רבי עקיבא איגר בפוזנא, עם אישור התקנות על ידי רבי עקיבא איגר.
התקנות נעתקו על ידי תלמידו רבי מרדכי מיכאל יפה בעל שו"ת מר"מ יפה, דברי מנחם ועוד.
לרבי עקיבא איגר היה חלק פעיל בתקנות, ושמו נזכר בה כמה פעמים, עוד נכתב שההכרעה הבלעדית בענינים מסוימים נתונה לו, לדוגמא: 'בעשיית הממונים צריך להיות חתימת יד הרב הגאון מעיד כי הוא כהוגן, ואם לאו אין ממש במשמרתו' (פרק ו' סעיף 31) 'הגורל צריך להיות במעמד הרב הגאון אב"ד והוא יחתום בו ביושר' (שם סעי' 29) 'אין להיות אצל שומר המעות רק עשרה ר"ט מזומנים, והשאר יהיה מונח תחת ידי הגאון אבד"ק מ' עקיבא איגר' (שם סעי' 12) 'אין רשות לממונים להוציא אחד מבני החברה... או בהסכמת רוב בני החברה, או ברשות הרב הגאון אבד"ק...' (שם סעי' 24).
ובסופם - אף הוא בהעתקת התלמיד הנ"ל -בא אישורו של רבי עקיבא איגר: 'ישרו בעיני כל התקנות הנ"ל בכללם ובפרטם – יום עש"ק ד' אייר פ"ו פק"ק פוזנן הק' עקיבא גינז מא"'ש.
בראש התקנות נרשם: 'פתשגן כתב התקנות של החברה בחורי ישיבה פה פאזען, אשר נעשה בחדש אלול שנת תקפ"ה לפ"ק בהסכמת בני חברה ונמצאים בספר הזכרונות כאשר המה מעותקים פה'.
התקנות מסודרות בשבעה פרקים וכוללים יחד 100 סעיפים! החולשים על כל אורח חיי הישיבה - הבחורים היו חייבים להיות חברים בחברה זו (כפי שנקבע בסעיף הראשון) לדוגמא: 'מי שהוא בתוך החברה יש לו דין קדימה לזכות במקום אצל שיעור אדונינו ורבינו הגאון אב"ד דפה נ"י', הדאגה לאוכל עבור הבחורים (החברה מחוייבת ליתן לבחור אשר אין לו רק ג' 'ימים' חצי זהוב מדי שבוע) הטיפול בבחורים חולים (אם אחד חלילה מבאי החברה נפל למשכב.. אזי מחוייבים בני החברה להיות למשמר אצלו זה אחר זה לפי גורל) ההתייחסות לבחורים עוברי אורח (כל בחור עובר אורח פה, מחוייב החברה לעזור אותו בעזר ממון ליתן לו צידה לדרך, וברשיון אדונינו ורבינו הגאון נ"י') מנהגי התפילה והקדיש, זכויות מקום, מכירות עליות, זכויות העליות של רבי עקיבא איגר, תקנות הלוואות כספים לבחורים, תפקידי הגבאים והתשמישים ואופן בחירתם.
4 דף (8 עמ') 31*20 ס"מ. נייר עבה, מעט כתמים. בעמ' 8 העתקת חתימות ראשי החברה, אישורו של רבי עקיבא איגר וחתימת המעתיק הגאון רבי מרדכי מיכאל יפה. בשוליו רישום על העתק נוסף בחתימת ידו המקורית של רבי יצחק איצק יוסף עטטינגר – תלמיד רבי עקיבא איגר, לימים אב"ד פלעשען ובעל ספר דודאי מהרא"י (קראטשין תר"ז).
החומר לא פורסם מעולם!!!!