תאריך אחרון להציע הצעות - בית צמוד קרקע ברמת השרון מכונס נכסים
12.12.19 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 רחוב מצדה 7 מגדל ב. ס. ר 4 בני ברק

- מועד אחרון להגשת הצעות בכתב בלבד לא יאוחר מיום 12/12 בשעה 14:00

- כל הצעה תכלול טופס הצעה חתום, בצירוף המחאה בנקאית בסכום השווה ל -5% מגובה ההצעה.

- מועד ביקור בנכס יפורסם למתעניינים דרך כתובת הדוא"ל is33rh@gmail. com לאחר קבלה ועיון במסמכי ההצעה בכתב בלבד.
- לקבלת מסמכים להגשת הצעה יש לשלוח הודעה בצירוף שם המבקש ומס' טל' / נייד לכתובת דוא"ל שלהלן is33rh@gmail. com .

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל יגאל אביב עו"ד ,כונס נכסים מיגאל אביב עו"ד ,כונס נכסים בטלפון 035171900

בית דו משפחתי צמוד קרקע, רמת השרון, רחוב יצחק שדה 33

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

סוג נכס בית דו משפחתי צמוד קרקע
ישוב רמת השרון
שכונה שכונת נווה מגן
כתובת רחוב יצחק שדה 33
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 12.12.19, 14:00
גוש 6552
חלקה חלק מחלקה 236

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא