בית צמוד קרקע בקריית גת מנאמן
1.1.20

- יש להגיש הצעות בכתב למשרדי הח"מ עד ליום 01.01.2020 בשעה 16:00, על גבי טופס הצעה.

- התמחרות תתקיים במשרדו של הח"מ בבאר שבע ביום 15.1.2020 בשעה 15:00.

- יש להביא שיק בערבות בנקאית בתוקף 120 יום לאחר ההתמחרות בגובה 10% מסכום ההצעה

   אשר יחולט כפיצוי מוסכם ומוערך מראש אם המציע יחזור מהצעתו.

- ניתן לקבל במשרדו של הח"מ העתק מחוו"ד השמאית 


למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל ניר שדה, עו"ד מניר שדה, עו"ד - משרד עורכי דין פשיטת רגל בטלפון 072-2369665

בית צמוד קרקע דו משפחתי, 5 חדרים, קריית גת, רחוב הארז 46

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס בית צמוד קרקע דו משפחתי
ישוב קריית גת
כתובת רחוב הארז 46
מועד אחרון להגשת הצעות יום רביעי, 1.1.20, 16:00
גוש 1905
חלקה 21
תת חלקה 1
חדרים 5
גודל 220 מ"ר
מחסן יש
הערות חלק מהנכס בנוי ללא היתר, בנוסף קיים מחסן חוץ ובריכת שחייה.

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא