נכס מקרקעין ברעננה מבא כח
1.2.20 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 רחוב דניאל פריש 3 תל אביב, 6473104

- הצעות לרכישת המקרקעין תוגשנה למשרד הח"מ עד ליום 1/2/2020 בשעה 18:00, בימים א' עד ה' בלבד, בין השעות 09:00-18:00.

- לכל הצעה יש לצרף שיק בנקאי לפקודת הגב' רבקה קרונגרד, בגובה 10% מההצעה. השיק הבנקאי יוחזר למציע אשר הצעתו לא תתקבל.  

- ניתן לקבל את העתק טיוטת חוזה המכר (על נספחיו) וטופס הגשת הצעה באמצעות פנייה למשרד הח"מ באמצעות דוא"ל: elad@hbb. co. il

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל עו"ד שותף, אלעד סטופל מהרטבי-בורנשטיין-בסון ושות' | משרד עורכי דין בטלפון 03-6967272

נכס מקרקעין , רעננה, רחוב רבוצקי 51

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

סוג נכס נכס מקרקעין
ישוב רעננה
כתובת רחוב רבוצקי 51
מועד אחרון להגשת הצעות מוצאי שבת, 1.2.20, 18:00
גוש 6581
חלקה 267
גודל 1,019 מ"ר

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא