תאריך אחרון להציע הצעות - חלקות לבנייה בבאר יעקב מכונס נכסים
9.1.20 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 השקמה 2, בית אפרידר, אזור

- 206/500 חלקים בחלקה 288 גוש 4040 (המורכבים מ-126/500 חלקים ועוד 80/500 חלקים אשר יימכרו יחדיו (להלן: חלקה 288)

- מועד אחרון להגשת הצעות: 9. 1. 2020 בשעה 14:00

- הצעות לרכישת כל אחת מהחלקות יש להגיש בכתב בטפסים נפרדים למשרדי הח"מ בכתב בלבד, בימים א-ה.

- את ההצעות יש להגיש באמצעות מסמכי ההצעה וההסכם המצורף הניתנים להורדה מהאתר ואו לקבל במשרד הח"מ.

  טופס הצעה (לינק להורדה)

  הסכם מכר עם נספחים (לינק להורדה)

- את ההצעות יש להגיש בצירוף ערבות בנקאית בלתי מותנית בגובה 10% מסכום ההצעה לפקודת " עו"ד ניר ויינרמן -כונס הנכסים".

- מועד להתמחרות ככל ותתקיים ייקבע לאחר קבלת כל ההצעות לרכישת החלקות. התמחרות שכזו תבוצע באתר BIDSPIRIT ו/או

  במשרדי כונס הנכיסם במקביל, אולם יהיו רשאים להשתתף בה רק מציעים שיאושרו על ידיי כונס הנכסים.

- לפרטים נוספים ניתן לפנות למשרד כונס הנכסים בטל' : 03-6129293 וכן בדואר אלקטרוני : office@nw-lawyers. com 

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל ניר ויינרמן, עו"ד מניר ויינרמן ושות' | משרד עו"ד ונוטריון בטלפון 03-6129293

מגרש, באר יעקב, "שכונת גני מנחם " פינת הרחובות הירדן והערוגות

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

סוג נכס מגרש
ישוב באר יעקב
שכונה גני מנחם
כתובת "שכונת גני מנחם " פינת הרחובות הירדן והערוגות
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 9.1.20, 14:00
גוש 4040
חלקה 288
גודל 522 מ"ר

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא