תאריך אחרון להציע הצעות - קרקע למגורים בבאר יעקב מכונס נכסים
9.1.20 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 השקמה 2, בית אפרידר, אזור

- חלקה 164 בגוש 4040

- מועד אחרון להגשת הצעות: 9. 1. 2020 בשעה 14:00

- הצעות לרכישת כל אחת מהחלקות יש להגיש בכתב בטפסים נפרדים למשרדי הח"מ בכתב בלבד, בימים א-ה.
- את ההצעות יש להגיש באמצעות מסמכי ההצעה וההסכם המצורף הניתנים להורדה מהאתר ואו לקבל במשרד הח"מ.  
  טופס הצעה (לינק להורדה
  הסכם מכר עם נספחים (לינק להורדה
- את ההצעות יש להגיש בצירוף ערבות בנקאית בלתי מותנית בגובה 10% מסכום ההצעה לפקודת " עו"ד ניר ויינרמן -כונס הנכסים".  
- מועד להתמחרות ככל ותתקיים ייקבע לאחר קבלת כל ההצעות לרכישת החלקות. התמחרות שכזו תבוצע באתר BIDSPIRIT ו/או 
  במשרדי כונס הנכסים במקביל, אולם יהיו רשאים להשתתף בה רק מציעים שיאושרו על ידיי כונס הנכסים.  
- לפרטים נוספים ניתן לפנות למשרד כונס הנכסים בטל' : 03-6129293 וכן בדואר אלקטרוני : office@nw-lawyers. com 

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל ניר ויינרמן, עו"ד מניר ויינרמן ושות' | משרד עו"ד ונוטריון בטלפון 03-6129293

מגרש, באר יעקב, רחוב הקישון

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

סוג נכס מגרש
ישוב באר יעקב
שכונה גני מנחם
כתובת רחוב הקישון
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 9.1.20, 14:00
גוש 4040
חלקה 164
גודל 490 מ"ר

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא