תאריך אחרון להציע הצעות - בית המגורים בצור הדסה מכונס נכסים
ביאזי & חסקי | משרד עורכי דין
22.1.20

- הצעות בכתב לרכישת הנכס, נקובות בסכום בשקלים, יש להגיש במעטפה סגורה עד ליום 22.1.2020 בשעה 16:00

- בצירוף ערבות בנקאית אוטונומית בגובה 5% מההצעה בתוקף ל-60 יום, במשרד כונס הנכסים - עו"ד רמי ביאזי

- ניתן לבקר בנכס בתיאום מראש עם משרד הח"מ.

- נוסח המכר וחוות דעת שמאי ניתן לקבל במשרד כונס הנכסים

-לפרטים ניתן לפנות לעו"ד רונה הלס במייל: ronahlaw@gmail.com


למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל רונה הלס, עו"ד מביאזי & חסקי | משרד עורכי דין בטלפון 03-5233366

בית מגורים, צור הדסה, רחוב האפרסמון 8

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס בית מגורים
ישוב צור הדסה
כתובת רחוב האפרסמון 8
מועד אחרון להגשת הצעות יום רביעי, 22.1.20, 16:00
גוש 29862
חלקה 71
גודל 204 מ"ר
הערות 204 מ"ר הבנוי על מגרש בשטח של כ- 536 מ"ר

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא