דירת מגורים ביבנה מעיזבון
15.1.20 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 רחוב הרצל 91 בית צרפתי ראשון לציון 75262
- על המציע להגיש הצעתו בכתב למשרד הח"מ על גבי טופס הצעה וטיוטת הסכם חתומה שיוכל לקבל ממשרד הח"מ בצירוף ערבות בנקאית או המחאה בנקאית ערוכה לפקודת הח"מ, בגובה 5% מסכום ההצעה, שתוקפן לשלושה חודשים מיום הוצאתה, וז את לא יאוחר מיום 15/1/2020.  
- לפרטים נא לפנות לעו"ד יצחק עובדיה, טל: 054-2638555, מייל: itzickova@walla. co. il, ולדני קורנבליט, עורך דין ונוטריון, טל' 052-3729187, מייל: kk_law@bezeqint. net
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל יצחק עובדיה, עו"ד מיצחק עובדיה | משרד עורך דין בטלפון 077-8228224

דירת מגורים בקומת קרקע בבית משותף , יבנה, רחוב הכלנית 7/2

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

סוג נכס דירת מגורים בקומת קרקע בבית משותף
ישוב יבנה
כתובת רחוב הכלנית 7/2
מועד אחרון להגשת הצעות יום רביעי, 15.1.20, 16:00
גוש 4943
חלקה 28
תת חלקה 4
גודל 61 מ"ר

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא