דירה בקרית ביאליק מבא כח
29.12.19 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 רח' חניתה 1 קרית ביאליק – 2702101
- הצעות לרכישה תוגשנה בכתב (תכלולנה שם המציע, ת"ז כתובת, הסכום המוצע) למשרדו של הח"מ עד ליום 29/12/19 שעה 12:00
- בצירוף המחאה בנקאית ערוכה לפקודת הח"מ בגובה 5% מסכום ההצעה, במקרה שמציע אשר זכה יחזור בו מהצעתו,
  תחולט המחאה וזאת כפיצוי קבוע ומוסכם מראש
- ניתן יהיה לראות את הנכס ביום שלישי 17/12/19 בין השעות 17:30 - 18:30 וביום ראשון 22/12/19 בין השעות 18:30 - 19:30 בלבד.
- לפרטים נוספים ניתן לפנות לגב' ירדן במשרד הח"מ בימים א-ה בין השעות 14:00-16:00   

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל ירדן מרוזנר – משרד עורכי דין ונוטריון בטלפון 04-8405060

דירה, קרית ביאליק, רחוב חנה סנש 10

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

סוג נכס דירה
ישוב קרית ביאליק
כתובת רחוב חנה סנש 10
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 29.12.19, 12:00
גוש 10445
חלקה 109
הערותתגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא