מגרש בתל אביב ממנהל מיוחד
5.1.20 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 רחוב לינקולן 20, תל אביב
- ההצעות יש להגיש למשרדו של הח"מ, לא יאוחר מיום 05/01/20 בשעה 13:00
- ההצעות תכלולנה את שמם, מענם, מספרי הטלפון ומספרי ת"ז של כל אחד מהמציעים וכן את הסכום המוצע בשקלים.  
- להצעה תצורף המחאה בנקאית בשיעור של 10% מסכום ההצעה לפקודת הח"מ אל לא פחות מסך של 150000 ש"ח
 
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל כרמי ליבוביץ', עו"ד ממשה תורג'מן משרד עורכי דין בטלפון 03-7611611

מגרש, תל אביב, ברחוב חפץ ישה 10, בגוש הגדול

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

סוג נכס מגרש
ישוב תל אביב
כתובת ברחוב חפץ ישה 10, בגוש הגדול
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 5.1.20, 13:00
גוש 6883
חלקה 22

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא