דירה בירושלים מכונס נכסים
19.1.20 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 רח' מנחם בגין 154, בית קרדן, קומה 1 תל אביב
- הצעות לרכישת הדירה תימסרנה על גבי טופס בנוסח המצוי במשרד הח"מ ותוגשנה לח"מ בכתב בצירוף שיק בנקאי או ערבות בנקאית אוטונומית,
  השווה ל 10%  בשיעור ההצעה לפקודת הח"מ.
- את ההצעות יש למסור במשרדי הח"מ בכתובתו רח' מנחם בגין 154, בית קרדן, קומה 1 תל אביב עד לא יאוחר מיום 19. 01. 20
- לתיאום ביקור בדירה ניתן ליצור קשר עם הח"מ בטלפון 077-5301918 בימים א-ה בין השעות 10:00-17:00 
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל עו"ד סימון טוב יצחק מיצחק סימן טוב | משרד עורך דין בטלפון 077-5301918

דירה, 3 חדרים, ירושלים, רחוב יצחק ברויאר 7

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

סוג נכס דירה
ישוב ירושלים
שכונה שכונת בית וגן
כתובת רחוב יצחק ברויאר 7
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 19.1.20, 14:00
גוש 30342
חלקה 98
חדרים 3
הערות

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא