דירה בתל אביב מבא כח
15.1.20 (הזמן המקומי שלך)
ישראל

- הצעות לרכישת הדירה יש להגיש לח"מ עד ליום 15/01/20 בשעה 13:00   
- להצעה יש לצרף ערבות בנקאית אוטונומית או המחאה בנקאית ערוכה לפקודת הבעלים, בגובה של 50, 000 ש"ח לתקופה של חודשיים מיום הוצאתה.
- הוראות והנחיות למציעים, נוסח ערבות בנקאית והסכם הרכישה עליו יידרש המציע לחתום לגבי הנכס,
  ניתן לקבל באמצעות פניה למייל: kereny@klaw. co. il 
- סיור קונים ייערך לאחר תאום מראש בטלפון 03-7700222 (קרן)

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל קרן מעדי קפלן ושות' | עורכי דין בטלפון 03-7700222

דירה, תל אביב , רחוב מח"ל 59

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

סוג נכס דירה
ישוב תל אביב
כתובת רחוב מח"ל 59
מועד אחרון להגשת הצעות יום רביעי, 15.1.20, 13:00
גוש 7205
חלקה 65
קומה 5
הערות

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא