בית באשדוד מכונס נכסים
יום ראשון, 16.2.20, 13:00 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 רח' אורט 18 קומה 4, אשדוד ת. ד 16116, מיקוד 7706002

- הצעות לרכישת הנכס תהיינה נקובות בשקלים חדשים ותוגשנה בכתב למשרד הח"מ עד ליום 16. 02. 20 בשעה 15:00

- בצירוף המחאה בנקאית אוטונומית בשיעור 10% מגובה הסכום יחולט במידה והצעת המציע תתקבל והמציע יחזור בו מהצעתו מכל סיבה שהיא

- ביקורים בנכס יערכו ביום 31. 12. 19 בין השעות 16:00-17:30 וביום 16. 01. 20 בין השעות 16:00-17:30   
- לפרטים נוספים אודות הנכס, ניתן לפנות לטלי ורד קינן, עו"ד טל: 03-7306162,   כתובת: רח' אורט 18 קומה 4, אשדוד וחנה ברק עו"ד, טל: 03-9665588 כתובת: רח' הרצל 71, ראשון לציון  
 

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל טלי ורד קינן, עו"ד מטלי ורד קינן | משרד עורכת דין בטלפון 03-7306162

בית בן שני קומות + מרתף, אשדוד, רחוב רבנו וידאל הצרפתי 15

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס בית בן שני קומות + מרתף
ישוב אשדוד
שכונה רובע ט'
כתובת רחוב רבנו וידאל הצרפתי 15
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 16.2.20, 15:00
גוש 2384
חלקה 12
קומה 2
מיזוג אין
הערות בית בן 2 קומות +מרתף

מסמכים:
הזמנה להציע הצעות

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא