בית באשדוד מכונס נכסים
16.2.20 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 רח' אורט 18 קומה 4, אשדוד ת. ד 16116, מיקוד 7706002

- הצעות לרכישת הנכס תהיינה נקובות בשקלים חדשים ותוגשנה בכתב למשרד הח"מ עד ליום 16. 02. 20 בשעה 15:00

- בצירוף המחאה בנקאית אוטונומית בשיעור 10% מגובה הסכום יחולט במידה והצעת המציע תתקבל והמציע יחזור בו מהצעתו מכל סיבה שהיא

- ביקורים בנכס יערכו ביום 31. 12. 19 בין השעות 16:00-17:30 וביום 16. 01. 20 בין השעות 16:00-17:30   
- לפרטים נוספים אודות הנכס, ניתן לפנות לטלי ורד קינן, עו"ד טל: 03-7306162,   כתובת: רח' אורט 18 קומה 4, אשדוד וחנה ברק עו"ד, טל: 03-9665588 כתובת: רח' הרצל 71, ראשון לציון  
 

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל טלי ורד קינן, עו"ד מטלי ורד קינן | משרד עורכת דין בטלפון 03-7306162

בית בן שני קומות + מרתף, אשדוד, רחוב רבנו וידאל הצרפתי 15

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

סוג נכס בית בן שני קומות + מרתף
ישוב אשדוד
שכונה רובע ט'
כתובת רחוב רבנו וידאל הצרפתי 15
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 16.2.20, 15:00
גוש 2384
חלקה 12
קומה 2
מיזוג אין
הערות בית בן 2 קומות +מרתף


תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא