דירת דופלקס והצמדותיה בגבעתיים מבא כח
יום שישי, 31.1.20, 16:00 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 ריב"ל 18 תל אביב, 6423806

- הצעות בכתב לרכישת הזכויות בנכס יש להגיש עד ליום 31.01.20 בשעה 18:00,   במשרדו של הח"מ

- על המציע לצרף להצעתו המחאה בנקאית או ערבות בנקאית אוטונומית צמודה למדד בגובה 10% מהסכום המוצא בתוקף ל 3- חודשים. 
- את ההצעות לרכישת הזכויות בנכס יש להגיש באמצעות טופס "הצעה" ונספחיו במשרדי ב"כ הנ"ל. טופס ההצעה ונספחיו כולל בין היתר את המסמכים הבאים כדלקמן:  טופס הצעה, כתב סודיות, הסכם מכר, נסח רישום וחוות דעת שמאית ללא סכומים.(כלל המסמכים הנ"ל יכונו :"מסמכי ההצעה") 
- הזמנה זו אינה כוללת את כלל התנאים המפורטים בהרחבה במסגרת מסמכי ההצעה. הצעה שלא תוגש על גבי טופס ההצעה ובהתאם לתנאים המפורטים בה, לא תתקבל.
- "מסמכי ההצעה" יימסרו על גבי מדיה מגנטית בעלות של 100 ש"ח בצירוף מע"מ כדין. 
- ביקורים בנכס יבוצעו על פי דרישה ובאופן מרוכז לאחר עריכת תיאום עם ב"כ הנ"ל.
- פרטים נוספים ניתן לפנות עו"ד רוני מישקובסקי ו/או עו"ד צחי בריילובסקי ברחוב ריב"ל 18 בתל אביב 

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל רוני מישקובסקי, עו"ד ממישקובסקי - בריילובסקי | עורכי דין ונוטריון בטלפון 03-7787731

דירה דופלקס, גבעתיים, רחוב עין גדי 4

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס דירה דופלקס
ישוב גבעתיים
כתובת רחוב עין גדי 4
מועד אחרון להגשת הצעות יום שישי, 31.1.20, 18:00
גוש 6166
חלקה 310
גודל 250 מ"ר
הערות הנכס ממוקם בקומה רביעית וחמישית
שטח 250 מ"ר שטח בנוי ועוד כ-80 מ"ר גגות ומרפסות וכן בריכת שחיה על הגג אשר לה צמודות 5 חניות וכן מלוא קומת המחסנים בבניין. הבניין טרם נרשם כבית משותף
מסמכים:
מודעה שהתפרסמה

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא