דירת דופלקס והצמדותיה בגבעתיים מבא כח
31.1.20 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 ריב"ל 18 תל אביב, 6423806

- הצעות בכתב לרכישת הזכויות בנכס יש להגיש עד ליום 31.01.20 בשעה 18:00,   במשרדו של הח"מ

- על המציע לצרף להצעתו המחאה בנקאית או ערבות בנקאית אוטונומית צמודה למדד בגובה 10% מהסכום המוצא בתוקף ל 3- חודשים. 
- את ההצעות לרכישת הזכויות בנכס יש להגיש באמצעות טופס "הצעה" ונספחיו במשרדי ב"כ הנ"ל. טופס ההצעה ונספחיו כולל בין היתר את המסמכים הבאים כדלקמן:  טופס הצעה, כתב סודיות, הסכם מכר, נסח רישום וחוות דעת שמאית ללא סכומים.(כלל המסמכים הנ"ל יכונו :"מסמכי ההצעה") 
- הזמנה זו אינה כוללת את כלל התנאים המפורטים בהרחבה במסגרת מסמכי ההצעה. הצעה שלא תוגש על גבי טופס ההצעה ובהתאם לתנאים המפורטים בה, לא תתקבל.
- "מסמכי ההצעה" יימסרו על גבי מדיה מגנטית בעלות של 100 ש"ח בצירוף מע"מ כדין. 
- ביקורים בנכס יבוצעו על פי דרישה ובאופן מרוכז לאחר עריכת תיאום עם ב"כ הנ"ל.
- פרטים נוספים ניתן לפנות עו"ד רוני מישקובסקי ו/או עו"ד צחי בריילובסקי ברחוב ריב"ל 18 בתל אביב 

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל רוני מישקובסקי, עו"ד ממישקובסקי - בריילובסקי | עורכי דין ונוטריון בטלפון 03-7787731

דירה דופלקס, גבעתיים, רחוב עין גדי 4

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

סוג נכס דירה דופלקס
ישוב גבעתיים
כתובת רחוב עין גדי 4
מועד אחרון להגשת הצעות יום שישי, 31.1.20, 18:00
גוש 6166
חלקה 310
גודל 250 מ"ר
הערות הנכס ממוקם בקומה רביעית וחמישית
שטח 250 מ"ר שטח בנוי ועוד כ-80 מ"ר גגות ומרפסות וכן בריכת שחיה על הגג אשר לה צמודות 5 חניות וכן מלוא קומת המחסנים בבניין. הבניין טרם נרשם כבית משותף

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא