בית מגורים באופקים מכונס נכסים
15.1.20 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 רח' ויצמן 7/1 באר שבע
- הצעות בכתב לרכישת הנכס תוגשנה באחד ממשרדי הח"מ עד ליום 15/01/20 בשעה 17:00 
יצויין בהם פרטי המציע ולרבות, שם פרטי ומשפחה צילום ת"ז כולל ספח פתוח, מס' טלפון נייד וכן סכום ההצעה בש"ח בצירוף המחאה בנקאית בשיעור של 10% מסכום ההצעה בש"ח לתקופה של 3 חודשים לכל הפחות מיום הגשת ההצעה לפקודת עו"ד קדוש חן ועו"ד טלי נומה לוי
- ימי סיור בנכס האמור יתקיימו בשעה 16:30 בתאריך 08/01/20
- פרטים נוספים לגבי הנכס ניתן לקבל במשרדי הח"מ, טלי נומה לוי עו"ד טל: 08-6237263, 0523477302, פקס: 08-6239291 מייל: tali@mdlaw.co.il 
ו-חן קדוש עו"ד, טל:08-6766717, פקס: 08-6766716, מייל: hen@apk-law.co.il
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל טלי נומה-לוי עו"ד ממשה דנוך | משרד עורכי דין ונוטריון בטלפון 08-6237263, 08-6238750, 077-4090109

פרטי \ קוטג' צמוד קרקע, חד משפחתי, אופקים, רחוב עידו הנביא 5

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

סוג נכס פרטי \ קוטג' צמוד קרקע, חד משפחתי
ישוב אופקים
כתובת רחוב עידו הנביא 5
מועד אחרון להגשת הצעות יום רביעי, 15.1.20, 17:00
גוש 39632
חלקה 62
הערות פרטים נוספים לגבי הנכס ניתן לקבל במשרד הח"מ


תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא