בית מגורים בקיבוץ בכפר בלום מכונסת נכסים
20.1.20 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 קיבוץ גשר

- מועדי ביקור בבית למתעניינים יתקיימו בתיאום עם הח"מ .

- הצעות בכתב לרכישת הבית יש להעביר למשרד הח"מ, על גבי טופס הצעה אותו ניתן לקבל בפנייה בדואר אלקטרוני למשרדי הח"מ,

    עד ליום 20/01/2020 בשעה 17:00 .

- בהצעה יפורט סכום ההצעה (שלא יפחת מ-800000 ₪) ויצורפו לה ערבות בנקאית או פיקדון כספי בסך של 10% מסכום ההצעה. 


לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל מרב ניב, עו"ד ממרב ניב | עורכת דין בטלפון 04-6753414

בית מגורים במבנה דו משפחתי, קיבוץ כפר בלום, בית מספר 54

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

סוג נכס בית מגורים במבנה דו משפחתי
ישוב קיבוץ כפר בלום
כתובת בית מספר 54
מועד אחרון להגשת הצעות יום שני, 20.1.20, 17:00
גוש 13492
חלקה 2

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא