יחידת מגורים בכרמיאל מנאמן
6.2.20 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 שד' המגינים 42 חיפה

  - לתיאום ביקור בנכס, ולקבלת פרטים, יש לפנות לגב' מריה בלאו ממשרדו של הח"מ

    בדוא"ל: martzinkovski@gmail.com 

- מסמכי הצעה לרבות נוסח חוזה שעליו יידרש לחתום המציע, ניתן לקבל במשרד הח"מ אצל הגב' בלאו. לא תתקבלנה הצעות שלא בהתאם למסמכים אלה,

  הצעות תוגשנה למשרד הח"מ עד ולא יאוחר מיום 6.2.2020 בשעה 12:00. 


לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל מריה בלאו משי מרצינקובסקי | משרד עורכי דין בטלפון 04-6895577

יחידת מגורים, כרמיאל, רחוב הרדוף 8

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

סוג נכס יחידת מגורים
ישוב כרמיאל
כתובת רחוב הרדוף 8
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 6.2.20, 12:00
גוש 19062
חלקה 47
תת חלקה 30
גודל 33 מ"ר
קומה 1 מתוך 3

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא