תאריך אחרון להציע הצעות - פנטהאוז באשקלון מבא כח
29.1.20 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 מנחם בגין 12, בית דרום אפריקה , רמת גן

1. ביקור בדירה יקבע בתיאום עם ב"כ הבעלים

2. הצעות ניתן להגיש אך ורק באמצעות טופס הצעה בלבד אותו ניתן לקבל במשרד הח"מ או להוריד מהאתר (לינק להורדה)

3.את ההצעות יש להגיש במעטפה סגורה בצירוף ערבות בנקאית אוטונומית או המחאה בנקאית בגובה של 5% מסכום ההצעה

    לפקודת עו"ד עמית הורוביץ בנאמנות וכן צילום ת.ז. וספח או צילום דרכון בתוקף של המציע במסירה אישית למשרדי ב"כ הבעלים 

    עו"ד עמית הורוביץ בימים א' - ה' בין השעות: 9:30-17:00 עד ולא יאוחר מיום 29/01/2020 .

4. הסכם המכר ניתן להורדה (לינק להורדה)


לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל יגאל צמח מעמית הורוביץ ושות' | משרד עורכי דין בטלפון 033734063

גג \ פנטהאוז, 6.5 חדרים, אשקלון, רחוב העונות 3, דירה 17

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

סוג נכס גג \ פנטהאוז
ישוב אשקלון
שכונה נווה הדרים
כתובת רחוב העונות 3, דירה 17
מועד אחרון להגשת הצעות יום רביעי, 29.1.20
גוש 2856
חלקה 40
תת חלקה 35
מגרש חלק ממגרש 36 לפי תכנית 139/101/02/4
חדרים 6.5
גודל 204 מ"ר
קומה 6 מתוך 6
חניה יש
הערות חניה 12 מ"ר
מרפסות לא מקורות - 138 מ"ר

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא