דירת מגורים בתל אביב מבא כח
10.2.20 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 מנחם בגין 7 (בית גיבור ספורט) רמת גן
- גובה ההצעה לרכישת הדירה לא יפחת מסכום של 2,500,000 ש״ח.
- הצעות לרכישה יש להגיש במשרד הח"מ, וזאת לא יאוחר עד ליום 10.2.2020 בשעה 12:00,
  כשהסכום נקוב בשקלים וצמוד לשער היציג של דולר ארה"ב. 
- להצעה יש לצרף שיק ביטחון ע"ס של 50,000 ₪ או ערבות בנקאית אוטונומית בסך של 50,000 ש״ח ו בתוקף עד ליום 1.4.20
    ערוכה לפקודת עו״ד שקלרז את ההצעה בליווי השיק או הערבות יש להפקיד במשרדה של הח״מ.
- ביקור בנכס יקבע בתיאום מראש עם נציג הח"מ בטלפון 052-4729700.   

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל עו"ד ליאת שקלרז - הורוביץ משקלרז-תירוש | משרד עורכי דין וגישור בטלפון 072-2237380

דירה, תל אביב, רחוב ענתות 37

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

סוג נכס דירה
ישוב תל אביב
שכונה צהלה
כתובת רחוב ענתות 37
מועד אחרון להגשת הצעות יום שני, 10.2.20, 12:00
גוש 6615
חלקה 162
תת חלקה 6

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא