תאריך אחרון להציע הצעות - בית מגורים צמוד קרקע בזכרון יעקב מאפוטרופוס
2.2.20 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 יגאל אלון 65 תל אביב

- הנכס יימכר פנוי מכל מחזיק.

- המעוניינים יוכלו לראות את הנכס בימים 22/01 ו- 29/01 בין השעות 10:30 עד 12:30

- ניתן להגיש הצעות בסכום העולה על סך 2,300,000 ש"ח

- את ההצעות יש להגיש על גביי טופס הצעה לה מצורף חוזה מכר חתום לא יאוחר מיום 02/02,

  טופס הצעה וחוזה מכר יועברו במייל לכל פונה.

- הצעות לרכישת הנכס בצירוף חוזה מכר חתום בין המציע לבין הבעלים ,

  יש להגיש במעטפה סגורה במסירה אישית או בדואר רשום עד ליום 30/01 בין השעות 8:00 עד השעה 15:00במשרד הח"מ.

- להצעה יש לצרף ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית בגובה 5% מערך ההצעה.

  הערבות הבנקאית תוצא על שם יהודה פרקש, רואה חשבון אפטרופוס לאילנה קונצמן ותהא בתוקף למשך 4 חודשים מיום הוצאת הערבות הבנקאית.

- תנאי התשלום הם:

10% מגובה ההצעה ישולם בתוך 2 ימיי עבודה מיום אישור בית המשפט את חתימת החוזה ע"י החתום מטה.

40% ישולמו בתוך 30 יום מהיום הנ"ל

50% ישולמו בתוך 60 יום מהיום הנ"ל

- לפרטים נוספים ניתן לפנות לאורת חשבון הגב' שירלי שמעוני בטלפון 03-6255866

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל יהודה פרקש, שותף מנהל מיניר פרקש ושות' | רואי חשבון בטלפון 03-6255860

בית מגורים צמוד קרקע חד קומתי, זכרון יעקב, רחוב העבודה 19

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

סוג נכס בית מגורים צמוד קרקע חד קומתי
ישוב זכרון יעקב
כתובת רחוב העבודה 19
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 30.1.20, 15:00
גוש 11309
חלקה 115
תת חלקה 2

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא