בית דו משפחתי בבנימינה מכונס נכסים
20.2.20 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 שד' פל ים 5, חיפה
- הצעות לרכישת הנכס ניתן להגיש פיזית במשרד הח"מ או למייל yehuda@yes-law.com
  וזאת עד ולא יאוחר מיום בשעה 20.2.20, בשעה 12.00
- להצעות שתוגשנה תצורף ערבות בנקאית בגובה של 10% משווי ההצעה לפקודת הח"מ. 
- ביקור בנכס ייערך ביום 13.2.20 יום ה' בשעה 09.00
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל עו"ד יהודה שוורץ מיהודה שוורץ | משרד עורכי דין וגישור בטלפון 04-8624226

בית דו משפחתי, בנימינה, רחוב הנדיב 23 ב'

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

סוג נכס בית דו משפחתי
ישוב בנימינה
כתובת רחוב הנדיב 23 ב'
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 20.2.20, 12:00
גוש 10152
חלקה 60
תת חלקה 1

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא