בית צמוד קרקע בנירית מכונס נכסים
15.3.20 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 מרחוב משה סנה 22/9 פ"ת 4922361

- את ההצעות, לרכישת הנכס, יש להגיש במשרדו של כונס הנכסים עוה"ד בועז לביא (ברח' ברקת 6 פ"ת) וזאת ולא יאוחר מיום 15/03/20

- הח"מ עתידים להציג את הנכס ביום שני ה- 3/02/20 וביום שני ה- 10/02/20, בין השעות 16:00 – 18:00.

הח"מ רשאים לשנות את מועדי הביקור.

- על המתעניינים לברר עם הח"מ את מועדי הצגת הנכס ולתאם מראש את הגעתם.

- ההצעות שתוגשנה תהיינה נקובות בש"ח כאשר הערבות הבנקאית המוגשת (או לחילופין המחאה בנקאית) תעמוד על שיעור של 10% מן הסכום המוצע, לפקודת הח"מ (עוה"ד בועז לביא ועוה"ד הילה כהן שלמה).

לפרטים נוספים ותיאום יש לפנות:

לבועז לביא, עו"ד, מרח' ברקת 6, קומה 2, ק. מטלון פ"ת, טל: 03-6244440, מייל: boaz@adam-lavi-law.co.il  

ו-הילה כהן שלמה, עו"ד, מרח' משה סנה 22 פ"ת, טל: 052-7202056,  מייל: hila.c.s.adv@gmail.com  


לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל הילה כהן שלמה, עו"ד מהילה כהן שלמה, עורכת דין ומגשרת בטלפון 052-7202056

בית מגורים, צמוד קרקע, דו קומתי + קומת גג, נירית, רחוב גלבוע 190

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

סוג נכס בית מגורים, צמוד קרקע, דו קומתי + קומת גג
ישוב נירית
כתובת רחוב גלבוע 190
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 15.3.20, 16:00
גוש 9118
חלקה 55
מגרש 190
גודל 230 מ"ר

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא