דירת מגורים בטירת הכרמל מנאמן
20.2.20 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 דרך העצמאות 9, חיפה | רחוב ברקוביץ 4, תל אביב

- את ההצעות לרכישת הנכס יש להגיש בכתב למשרדו של הח"מ עד ולא יאוחר מיום 20/02/2020 בשעה 16:00

   כשהן נקובות בשקלים חדשים

- להצעות יש לצרף המחאה בנקאית או ערבות בנקאית אוטונומית לפקודת הח"מ על סך השווה ל 10% מסכום ההצעה

   תוקף הערבות יהיה עד ליום 20/10/2020 

- הזוכה יידרש לחתום על הסכם בנוסח המצוי במשרד הח"מ

- פרטים נוספים אודות הנכס ותיאום ביקור בנכס, ניתן לבצע בפנייה לגב' שיר וורשבסקי ממשרד הח"מ

   במייל: office@nahmias-law.com 

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל שיר וורקובסקי ממנור נחמיאס | משרד עורכי דין בטלפון 072-2500027

דירת מגורים בקומת קרקע במבנה מגורים, טירת הרכמל, הרב קוק 16

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

סוג נכס דירת מגורים בקומת קרקע במבנה מגורים
ישוב טירת הרכמל
שכונה שכונת רמב"ם
כתובת הרב קוק 16
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 20.2.20, 16:00
גוש 10674
חלקה 21
תת חלקה 3
גודל 45.2 מ"ר
קומה 1 מתוך 3
הערות שטח החלקה: 1,082.0 מ"ר

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא