נכס מקרקעין במעלות תרשיחא מנאמן
20.2.20 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 דרך העצמאות 9, חיפה | רחוב ברקוביץ 4, תל אביב

- הנכס הינו יח"ד דרומית צמודת קרקע בהליך בנייה (שלב שלד) במבנה מגורים דו משפחתי ברחוב החרוב  " שכונה דרומית" , מעלות תרשיחא.

- את ההצעות לרכישת הנכס יש להגיש בכתב למשרדו של הח"מ עד ולא יאוחר מיום 20/02/2020 בשעה 16:00

   כשהן נקובות בשקלים חדשים 

- להצעות יש לצרף המחאה בנקאית או ערבות בנקאית אוטונומית לפקודת הח"מ על סך השווה ל 10% מסכום ההצעה 

   תוקף הערבות יהיה עד ליום 20/10/2020  

- הזוכה יידרש לחתום על הסכם בנוסח המצוי במשרד הח"מ 

- פרטים נוספים אודות הנכס ותיאום ביקור בנכס, ניתן לבצע בפנייה לגב' שיר וורשבסקי ממשרד הח"מ 

   במייל: office@nahmias-law.com 

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל שיר וורקובסקי ממנור נחמיאס | משרד עורכי דין בטלפון 072-2500027

יח"ד דרומית צמודת קרקע בהליך בנייה (שלב שלד) במבנה מגורים דו משפחתי, מעלות תרשיחא, רחוב החרוב

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

סוג נכס יח"ד דרומית צמודת קרקע בהליך בנייה (שלב שלד) במבנה מגורים דו משפחתי
ישוב מעלות תרשיחא
שכונה "שכונת דרומית"
כתובת רחוב החרוב
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 20.2.20, 16:00
גוש 18400
חלקה 39 (ח') ו-40 (ח')
מגרש 123
הערות יח"ד דרומית צמודה קרקע בהליך בניה (שלב שלד) במבנה מגורים דו משפחתי מגרש מס' 123, דירה מס' 2 (עפ"י תוכנית היתר)
שטח המגרש כ 690 מ"מ בערך

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא