בית צמוד קרקע בדיר חנא מנאמן
יום שני, 20.4.20, 14:00 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 דרך העצמאות 9, חיפה | רחוב ברקוביץ 4, תל אביב

- את ההצעות לרכישת הנכס יש להגיש בכתב למשרדו של הח"מ עד ולא יאוחר מיום 20/04/2020 בשעה 16:00

  כשהן נקובות בשקלים חדשים 

- להצעות יש לצרף המחאה בנקאית או ערבות בנקאית אוטונומית לפקודת הח"מ על סך השווה ל 10% מסכום ההצעה
   תוקף הערבות יהיה עד ליום 20/10/2020
- הזוכה יידרש לחתום על הסכם בנוסח המצוי במשרד הח"מ
- פרטים נוספים אודות הנכס ותיאום ביקור בנכס, ניתן לבצע בפנייה לגב' שיר וורשבסקי ממשרד הח"מ
  במייל: office@nahmias-law.com 

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל שיר וורקובסקי ממנור נחמיאס | משרד עורכי דין בטלפון 072-2500027

דירת מגורים בקומת קרקע, דיר חנא

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס דירת מגורים בקומת קרקע
ישוב דיר חנא
מועד אחרון להגשת הצעות יום שני, 20.4.20, 16:00
גוש 19412
חלקה 15
מגרש 4
גודל 150 מ"ר
הערות על פי תוכניות 9206/ג, ו-12427/ג
שטח המגרש הנדון 446 מ"ר בערך (בהתאם לחוזה חריכה)
מסמכים:
חוות דעת שמאי
מודעה שהתפרסמה

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא