דירת פנטהאוז בחיפה מכונס נכסים
30.4.20

- הצעות בכתב לרכישת הזכויות בממכר, יש להגיש במשרדי הח"מ עד ליום 30/04/20 בשעה 16:00 

  על גבי טופס הצעה בלתי חוזרת, בצרוף נוסח הסכם המכר חתום בידי המציע ובצירוף המחאה בנקאית/ערבות בנקאית אוטונומית לפקודת הח"מ.

- ניתן יהיה לקבל במשרד כונס הנכסים עו"ד ליאור הר צבי בפניה מראש לעו"דבמייל: adv-levy@adv-levy.co.il

  חוברת ובה טופס הצעה, נוסח הכסם מכר ומסמכים נוספים .
- לפרטים נוספים אודות הנכס ניתן לפנות:
ליאור הר צבי עו"ד, מדרך מנחם בגין 150 מגדל we תל אביב, טל: 03-5272164 , לוי טילר|נרדיה|הרצבי|ברא"ז ושות
אמיר פלמר, עו"ד, מרח מצדה 7, מגדל בסר, בני ברק, טל: 03-3730630, אמיר פלמר ושות- עורכי דין
איתי פריימן עו"ד מרח שד המגינים 39-41, חיפה, טל: 04-8673414 , פריימן ספיבק ושות- עורכי דין  

למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל מזכירות מלוי טילר | נרדיה | הר-צבי | ברא״ז ושות׳ - חברת עורכי דין בטלפון 03-5272164

דירת פנטהאוז, חיפה, מגדלי התאומים ברחוב מנדל 15

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס דירת פנטהאוז
ישוב חיפה
שכונה שכונת דניה
כתובת מגדלי התאומים ברחוב מנדל 15
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 30.4.20, 16:00
גוש 11203
חלקה 42
תת חלקה 89

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא