דירת גן בחיפה מנאמן
27.2.20 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 דרך העצמאות 9, חיפה | רחוב ברקוביץ 4, תל אביב

- את ההצעות לרכישת הנכס יש להגיש בכתב למשרדו של הח"מ עד ולא יאוחר מיום 27/02/2020 בשעה 12:00

  כשהן נקובות בשקלים חדשים 

- להצעות יש לצרף המחאה בנקאית או ערבות בנקאית אוטונומית לפקודת הח"מ על סך השווה ל 10% מסכום ההצעה 

  תוקף הערבות יהיה עד ליום 20/08/2020  

- הזוכה יידרש לחתום על הסכם בנוסח המצוי במשרד הח"מ 

- פרטים נוספים אודות הנכס ותיאום ביקור בנכס, ניתן לבצע בפנייה לגב' שיר וורשבסקי ממשרד הח"מ 

  במייל: office@nahmias-law.com 

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל שיר וורקובסקי ממנור נחמיאס | משרד עורכי דין בטלפון 072-2500027

דירת גן, חיפה, רחוב שלהוב ג'מיל 13/11

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

סוג נכס דירת גן
ישוב חיפה
שכונה הדר
כתובת רחוב שלהוב ג'מיל 13/11
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 27.2.20, 12:00
גוש 10811
חלקה 275
תת חלקה 11
מרפסות 1
חניה יש

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא