דירת מגורים בפתח תקווה מכונס נכסים
1.3.20 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 שפע טל 1, תל אביב 6701318

- את ההצעות יש להגיש בכתב למשרדי הח"מ, ברחוב שפע טל 1, תל אביב, באופן של מסירת מסמכי הזמנה שיימסרו כשהם חתומים על ידי המציע (לאחר השלמת הנתונים הנדרשים מהמציע, לרבות פרטי המציע, הכל כמפורט במסמכי ההזמנה) עד ליום 01/03/2020 בשעה 16:00

- בצרוף המחאה בנקאית או ערבות בנקאית (שתהא בתוקף ל- 90 יום ממועד מסירתה), לפקודת כונס הנכסים בשיעור של 10%.  

- את חוברת המכירה, לרבות טופס הצעה לרכישת הדירה ונוסח הסכם מכר, עליו יידרש המציע לחתום וכן העתק חוות הדעת השמאית (ללא ציון סכום) ניתן לקבל בעלות של 250 ₪ כולל מע"מ. הצעה שלא תוגש על גבי טופס ההצעה ובהתאם לתנאים המפורטים בה, לא תתקבל.

- סיורים בנכס יתקיימו בימים 06/02/2020 ו- 09/02/2020 בין השעות 16:30-18:00.

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל כפיר גבע, עו"ד ונוטריון מגבע - גולן | משרד עורכי-דין בטלפון 03-5607010

דירה, 4 חדרים, פתח תקווה, רחוב דגניה 12, דירה מס' 7 בבניין מס' 3

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

סוג נכס דירה
ישוב פתח תקווה
כתובת רחוב דגניה 12, דירה מס' 7 בבניין מס' 3
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 1.3.20, 16:00
גוש 6372
חלקה חלקות 467 ו- 468
חדרים 4
מרפסות 1
גודל 120 מ"ר
קומה 2
חניה יש
הערות שטח כולל של כ-120 מ"ר, כולל מרפסת דיור בשטח של כ-16 מ"ר, אליה צמודים חניה מס' 387 ומחסן מס' 62 בשטח של כ-3.5 מ"ר הממוקמים בקומת מרתף 2

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא