צמוד קרקע בחדרה מכונס נכסים
28.2.20 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 רחוב אחד העם 9 תל-אביב, 6525101

- הצעות יש להגיש עד ליום 28/02/20 בשעה 16:00  

- לידי אחד מכונסי הנכסים שלהלן, עם שיק בנקאי או ערבון בנקאי בגובה 10% מהצעת המציע,

שעליו לצרף להצעתו את מלוא פרטיו, צילום ת.ז, מספר נייד, כתובת ומילוי

הבקשה במלואה ועוד כמתבקש על ידי הכונסים: 

סאסי מרדכי עו"ד ונוטריון ומגשר, טל: 052-5049991, טל: 09-8871666  

בוריס למפר עו"ד, טל: 03-5180730 


לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל בוריס למפר, עו"ד מבוריס למפר | ונוטריון בטלפון 03-5108730

בית צמוד קרקע, חדרה, רחוב עצמון 70

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

סוג נכס בית צמוד קרקע
ישוב חדרה
כתובת רחוב עצמון 70
מועד אחרון להגשת הצעות יום שישי, 28.2.20, 16:00
גוש 10062
חלקה 128
תת חלקה 1

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא