נכס מקרקעין בתל אביב מבא כח
1.3.20 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 רחוב ההסתדרות 26 פתח תקווה

- הצעה בכתב הכוללת את מסמכי ההצעה המלאים, טופס הצעה חתום על גבי נוסח ההצעה בלבד,

חוזה מכר חתום על גבי נוסח החוזה בלבד בהתאם להנחיות,

יש למסור למשרד הח"מ, לא יאוחר מ 01/03/20 בשעה 16:00 

- מציע המעוניין להגיש הצעה לרכישת הנכס יפנה לח"מ

בטלפון 03-9311907 או בדוא"ל sagivl.o@bezeqint.net 

- לשם קבלת אוגדן הצעה באמצעות דואר אלקטרוני בלבד

הכולל הנחיות למציע, טופס הצעה, נוסח ערבות בנקאית הסכם מכר על נספחיו

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל עוה"ד אורנה שגיב / עדי שגיב מ שגיב בטלפון 03-9311907

נכס מקרקעין, תל אביב, רחוב י.ל פרץ 34 א'

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

סוג נכס נכס מקרקעין
ישוב תל אביב
כתובת רחוב י.ל פרץ 34 א'
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 1.3.20, 16:00
גוש 8944
חלקה 4

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא