נכס מקרקעין ביישוב בית עריף מכונס נכסים
15.3.20 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 רח' התדהר 5, (רח' זרחין 2) ת.ד 4326 קומה 5, בניין TOWER A, רעננה 4366507

- הצעות לרכישה יש להגיש בכתב לא יאוחר מיום 15/03/20 במשרד הח"מ,

- בידי המציע ובצרוף המחאה בנקאית/ערבות בנקאית אוטונומית לפקודת הח"מ, בתוקף לשלושה חודשים

- ע"ס השווה ל 10% מהסכום המוצע, שינוי אשר יעשה בהסכם, עלול להביא לפסילת ההצעה.

- לפרטים ניתן ליצור קשר עם הח"מ:

עו"ד מירב פלדה, טלפון: 09-7778900

עו"ד חיים פאשי לוין, טלפון 03-5295584 

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל מירב פלדה, עו"ד ממירב פלדה, עו"ד כונסת הנכסים בטלפון 09-7778900

נכס מקרקעין, בית עריף, רחוב פולג 87

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

סוג נכס נכס מקרקעין
ישוב בית עריף
כתובת רחוב פולג 87
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 15.3.20, 17:00
גוש 7272
חלקה 90

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא