תאריך אחרון להציע הצעות - דירה בחריש מכונס נכסים
16.3.20 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 רחוב התדהר 2, בית המילניום (קומה 5) רעננה 4366504

1. הח"מ, בתפקידו ככונס נכסים, מזמין בזאת הצעות לרכישת הזכויות בדירה בת 5 חדרים בשטח ברוטו של כ 116.5 מ"ר +

    מרפסת בשטח ברוטו של כ- 14.5 מ"ר + מחסן בשטח של כ- 4 מ"ר + חניה לא מקורה, בקומה שניה בבניין מס' 5, ברחוב השקד 4 דירה מס' 8,

    שכונת החורש, חריש, הבנויה בחלקה 143 בגוש 9074 (להלן – "הדירה").

2. הדירה כוללת סלון ויציאה למרפסת שמש, מטבח, חדר רחצה כללי, חדר כביסה ושירות, שירותי אורחים, ממ"ד,

    2 חדרי שינה ויחידת הורים הכוללת חדר  רחצה.

3. העתק מחוו"ד שמאית לנכס (הפרק העוסק בתיאור הנכס) ניתן לקבל במשרד הח"מ או להוריד מאתר "בידספיריט נדל"ן". (לינק להורדה)

4. הנכס יימכר במצבו כפי שהוא. על אף המתואר לעיל ובחוות דעת השמאי, על המציע לבדוק בעצמו מצבו הפיזי, משפטי ותכנוני של הנכס,

    ללא כל הסתמכות על המופיע בחוו"ד השמאית ו/או במודעה הנוכחית. 

5. ביקור הדירה יתקיים ביום 4.3.2020 בין השעות 11.30-14.00 בטרם הגעה חובה להודיע ולתאם מראש עם הח"מ.

6. המציע יידרש לחתום על טופס הצעה ועל הסכם שהעתקים ניתן לקבל במשרד עו"ד אברהם ניזרי או להוריד מאתר "בידספיריט נדל"ן".

    טופס הצעה (לינק להורדה)

    הסכם מכר (לינק להורדה)

7. הצעות בכתב בצירוף שיק בנקאי או ערבות בנקאית בתוקף ל- 180 יום בסכום שווה ערך ל- 10% מסכום ההצעה (להלן: "הפיקדון")

    יש למסור במשרד הח"מ עד ליום 16.3.2020, בשעה 17:00.

8. הפיקדון יחולט כפיצוי קבוע ומוסכם מראש, באם הצעתו של המציע תתקבל, אך הוא יחזור בו ממנה, או לא יקיימה.

    המכירה אינה כפופה לדיני המכרזים.

9. אין הח"מ מתחייבים לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא והם יהיו רשאים לנהל מו"מ בין המציעים,

    כולם או חלקם, וכן עם כל גוף אחר.

10. המכירה כפופה לאישור ראש ההוצל"פ.


לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל אברהם ניזרי, עורך דין מהירשפלד, רייטר, ניזרי ושות' | ונוטריון בטלפון 09-9530000

דירה, 5 חדרים, חריש, בניין מס' 5, ברחוב השקד 4 דירה מס' 8

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

סוג נכס דירה
ישוב חריש
שכונה שכונת החורש
כתובת בניין מס' 5, ברחוב השקד 4 דירה מס' 8
מועד אחרון להגשת הצעות יום שני, 16.3.20, 17:00
גוש 9074
חלקה 143
חדרים 5
מרפסות 2
גודל 116.5 מ"ר
קומה 2
חניה יש
מחסן יש
הערות בדירה בת 5 חדרים בשטח ברוטו של כ 116.5 מ"ר + מרפסת בשטח ברוטו של כ- 14.5 מ"ר + מחסן בשטח של כ- 4 מ"ר + חניה לא מקורה, בקומה שניה בבניין מס' 5.
הדירה כוללת סלון ויציאה למרפסת שמש, מטבח, חדר רחצה כללי, חדר כביסה ושירות, שירותי אורחים, ממ"ד, 2 חדרי שינה ויחידת הורים הכוללת חדר רחצה.

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא