דירה בחולון מכונס נכסים
3.3.20 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 דניאל פריש 3, תל אביב
- את ההצעה יש להגיש במשרדו של הח"מ עד ליום 03/03/20 בשעה 13:00
- להצעה תצורף ערבות בנקאית אוטונומית או שיק בנקאי לפקודת הח"מ על סך השווה ל 10% מסכום ההצעה.
- סיור בנכס ייעשה ביום 25/02/20 בשעה 14:00 או בכל מועד אחר לאחר תיאום עם משרד הח"מ. 

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל דוד ששון, עו"ד מדוד ששון, עורכי דין בטלפון 03-6912511

דירה, חולון, שדרות קוגל 21

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

סוג נכס דירה
ישוב חולון
כתובת שדרות קוגל 21
מועד אחרון להגשת הצעות יום שלישי, 3.3.20, 13:00
גוש 7165
חלקה 12
תת חלקה 67
גודל 49.6 מ"ר
קומה 2

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא