התמחרות אינטרנטית - בית צמוד קרקע + זכויות בנייה במבשרת ציון מעיזבון
15.3.20 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 עם ועולמו 3 (בית הראל) ירושלים

- על המציע לחתום על טופס הצעה ועל חוזה מכר בנוסח שהוכן מראש במשרדו של הח"מ. 

  טופס הצעה (לינק להורדה)

  חוזה מכר (לינק להורדה)

- ניתן לקבל פרטים אודות הנכס לרבות תיק למתעניין הכולל את מסמכי המכר בתיאום עם הח"מ.

  תיק מתעניין להורדה (לינק)

- את ההצעות יש להגיש במשרדו של הח"מ לא יאוחר מיום 12/03 בשעה 16:00

- לכל הצעה תצורף המחאה בנקאית בשיעור של 10% מסכום הכולל של ההצעה.


לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל יואב בר-אור מגיל אפרתי ושות' בטלפון 02-6302101

בית צמוד קרקע + זכויות בנייה, מבשרת ציון, רחוב שמעון סויסה 97

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נמכר: 

סוג נכס בית צמוד קרקע + זכויות בנייה
ישוב מבשרת ציון
כתובת רחוב שמעון סויסה 97
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 12.3.20, 16:00
גוש 30495
חלקה 32
גודל 592 מ"ר

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא