דירת יוקרה בירושלים מכונס נכסים
8.3.20 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 רחוב הלל 31 ירושלים, 9458131

- את ההצעה יש להגיש במשרדי הח"מ ברחוב סלומון 16 בירושלים,  

 בתיאום טלפוני מראש עד ליום 08/03/20 בשעה 14:00

- בצירוף ערבות בנקאית אוטונומית אשר תעמוד בתוקף עד ליום 31/12/20 ,

או שיק בנקאי לפקודת עו"ד בעז פייל - כונס הנכסים, בשיעור של 10% מסכום ההצעה.

- ניתן לקבל את מסמכי ההשתתפות בהליך המכר,

בתיאום עם גב' צאלה דדון ו/או עו"ד איתי גוטל באמצעות טל: 02-6239300

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל צאלה דדון מיגאל ארנון ושות' | עורכי דין בטלפון 02-6239300

דירה, ירושלים, רחוב ירמיהו 68, דירה 25 קומה 7 בניין A

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

סוג נכס דירה
ישוב ירושלים
שכונה פרויקט "גני רוממה"
כתובת רחוב ירמיהו 68, דירה 25 קומה 7 בניין A
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 8.3.20, 14:00
גוש 30235
חלקה 232
תת חלקה 26
מרפסות 1
גודל 105 מ"ר
חניה יש
מחסן יש

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא