דירת מגורים קוטג' טורי בפתח תקווה מכונס נכסים
1.3.20 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 דרך בן גוריון 1 בני ברק מגדל ב.ס.ר 2 – קומה 27

- הצעות לרכישה יש למסור בכתב במשרדי הח"מ (ע"ג טופס שיימסר מראש)

עד ולא יאוחר מיום 1/3/2020 בשעה 16:00
- ובצירוף המחאה בנקאית לפקודת "עו"ד פרידנברג כונס נכסים" בשיעור 10% מגובה ההצעה.
- סיור בנכס יתקיים ביום 24/02/20 בשעה 15:00 בדיוק ולמשך חצי שעה בלבד (הנכס יסגר בשעה 15:30)
- העתק משמאות המקרקעין (ללא הערכת שווי) וכן העתק של נוסח הסכם המכר ניתן לקבל אצל הח"מ
באמצעות פניה במייל בלבד office@hf-law.co.il או באמצעות סריקת ה QR CODE שבתחתית המודעה המצורפת.

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל עו"ד אוהד הופמן מהופמן & פרידנברג | בטלפון 03-6576666

דירת מגורים קוטג' טורי, פתח תקוה, רחוב ברל כצנלסון 12

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

סוג נכס דירת מגורים קוטג' טורי
ישוב פתח תקוה
כתובת רחוב ברל כצנלסון 12
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 1.3.20, 16:00
גוש 6373
חלקה 333

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא