דירה בקרית מוצקין מכונס נכסים
15.3.20 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 שד' גושן 23, קריית מוצקין
- הצעות בכתב לרכישה יש להמציא לח"מ בצירוף המחאה או ערבות בנקאית
בסכום של 10% מסכום ההצעה, עד ליום 15/03/20
- הערבות/המחאה תחולט במקרה בו המציע שהצעתו התקבלה, יחזור בו מהצעתו 

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל עו"ד יחיאל טל מיחיאל טל | ונוטריון בטלפון 04-8703761

דירה, קרית מוצקין, רחוב אלמוגי 6/1, קומת קרקע

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

סוג נכס דירה
ישוב קרית מוצקין
כתובת רחוב אלמוגי 6/1, קומת קרקע
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 15.3.20, 16:00
גוש 10423
חלקה 28
תת חלקה 1

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא