דירה בכפר סבא מבא כח
11.5.20 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 רחוב לשם 7, פתח תקווה
- המועד להגשת הצעות הינו 11/05/20 המועד עשוי להשתנות ו/או להדחות הכל לפי שיקול דעתו של הח"מ.
- המציע ידרש לחתום על טופס הצעה המוצע במשרדי הח"מ,   
בו ימלא את פרטי הצעתו ויאשר כי יסכים לחתום על חוזה מכר שדוגמתו תוצג לו.
- ניתן לקבל פרטים נוספים וכן העתק טופס ההצעה וההסכם בפניה 
בכתובת המייל david-p@inter.net.il ו/או בפקס 09-7484871  
- לכל הצעה יש לצרף המחאה בנקאית לפקודת הח"מ בסך של 10% מהסכום המוצע. 
- לתיאום ביקור בנכס יש ליצור קשר עם הח"מ
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל עו"ד דוד פולק מדוד פולק, עורך דין בטלפון 09-7412256

דירה, כפר סבא, רחוב ויצמן 155

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

סוג נכס דירה
ישוב כפר סבא
כתובת רחוב ויצמן 155
מועד אחרון להגשת הצעות יום שני, 11.5.20, 17:00
גוש 6436
חלקה 125

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא