יחידה בתל אביב מבא כח
יום שני, 8.6.20, 14:00 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 הרכבת 58, מגדל אלקטרה סיטי, קומה 14 תל אביב, 6777016

- הזכויות יימכרו כשהנכס במצבו כמו שהוא (AS IS) כפי שיפורט בהסכם המכר.

- הצעות לרכישת הנכס יש להגיש בכתב עד ליום 08/06 בשעה 17:00 לידיי הח"מ, עו"ד רפאל מימראן, ב"כ הבעלים,  

  במשרד בנאי עזריאל שטרן עורכי דין - רחוב הרכבת 58 קומה 14 תל אביב. בצירוף המחאה בגובה 10% מהצעות של המציע . 

- מובהר כי הזוכה יישא בתשלום המע"מ בגין רכישת הזכויות בנכס ככל ויחול, וכמו כן הזוכה יישא בכל התשלומים הכרוכים בהעברת הזכויות בנכס. 

ביקורים יתקיימו בנכס במועדים הבאים:

יום שני, ה-18.5.2020 בין השעות 9:15-10:30 

יום שני ה-25.5.2020 בין השעות 14:00-15:00 

- לפרטים נוספים ולתיאום ביקור בנכס, ניתן לפנות לעו"ד רונית קורצ'ק בטלפון 03-7775200 ו/או במייל:  ronit@bas-law.co.il

- מובהר כי על הזמנה זו לא יחולו דיני והמכרזים והח"מ אינו מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר ו/או כל הצעה שהיא,

   והוא יהיה רשאי למכור את הזכויות בנכס באופן  שימצא לנכון ובכל עת או לא למכור אותן כלל, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי.

- הח"מ שומר לעצמו את הזכות לנהל מו"מ עם המציעים כולם או מקצתם ו/או לערוך התמחרות.

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל רונית קורצ'ק, עו"ד מבנאי עזריאל שטרן | עורכי דין בטלפון 03-7775200

יחידה הרשומה כמרתף, תל אביב, אליוט ג'ורג' 18

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס יחידה הרשומה כמרתף
ישוב תל אביב
כתובת אליוט ג'ורג' 18
מועד אחרון להגשת הצעות יום שני, 8.6.20, 17:00
גוש 7431
חלקה 11
תת חלקה 1
גודל 30.3 מ"ר
מסמכים:
הסכם מכר
מודעה שהתפרסמה
טופס הרשמה
הזמנה להציע הצעות

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא