דירה בירושלים מכונס נכסים
26.3.20 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 רח' יפו 99 ת. ד. 28028 ירושלים 91280
- הצעות יש להעביר בכתב למשרדו של הח"מ כמפורט להלן עד ליום 26/03/29 בשעה 12:00  
- בצירוף טופס הצעה חתום ע"י המציע, טופס הצעה, הסכם ודו"ח שמאי יימסר
ע"פ דרישה באמצעות דוא"ל  - yosi@jtc-law.co.il
- המחאה בנקאית ו/או ערבות בנקאית בלתי מותנית לפקודת הח"מ בגובה 10% מסכום ההצעה

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל שלמה תוסייה-כהן, עו"ד משלמה תוסייה-כהן, עו"ד בטלפון 02-6245947

דירה, ירושלים, רחוב עמרם גאון 10

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

סוג נכס דירה
ישוב ירושלים
כתובת רחוב עמרם גאון 10
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 26.3.20, 12:00
גוש 30094
חלקה 83
תת חלקה 2

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא