דירת מגורים בתל אביב מכונס נכסים
26.3.20 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 רח' הלל 5, ירושלים 9458105

- הצעה לגבי הנכס תוגש ע"ג טופס הצעה בלתי חוזרת בלבד

שניתן לקבלו במשרדי הח"מ וזאת עד ליום 26/03/20  

- ההצעה תכלול את פרטי זהות המציע ויצורפו לה מחאה בנקאית (בלבד),

לפקודת הח"מ בגובה 10% מסכום ההצעה,

ועותק חתום ובלתי חוזר של חוזה המכר, אותו ניתן לקבל במשרד הח"מ 

- לפרטים נוספים יש לפנות למשרדי הח"מ:

  

עו"ד משה בר-אשר, רחוב הלל 5, ירושלים  

ביטון בר-אשר, משרד עורכי דין

טל: 072-2764060 מייל: m@bb-law.co.il 


רויטל מגל, עו"ד, רחוב לאב ודוד איזמוזיק 8 תל אביב 

טל: 03-5759889 מייל: talimagal202@gmail.com 

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל עו"ד משה בר-אשר מביטון בר אשר | בטלפון 072-2764060

דירה, תל אביב, רחוב קפלנסקי 22

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

סוג נכס דירה
ישוב תל אביב
כתובת רחוב קפלנסקי 22
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 26.3.20, 16:00
גוש 6984
חלקה 173
תת חלקה 2
גודל 101.5 מ"ר

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא