התמחרות אינטרנטית - דירה בירושלים מכונסת נכסים
23.3.20 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 רח' עם ועולמו 3 בית הראל ירושלים

1. התמחרות ממוחשבת על רכישת זכויות במקרקעין הידוע כדירה בת 4 חדרים ברח' הרב חנינא 3/13 בירושלים בגוש 30173,

חלקה 152 תת חלקה 13 ( להלן: "הנכס")

2. הדירה בקומה רביעית ואחרונה, בשטח של כ –100 מ"ר ברוטו.
3. בבניין לא מותקנת מעלית.
4. הנכס יימכר במצבו כמות שהוא, AS IS, ועל המציע לברר על אחריותו את מצבו המשפטי ו/או התכנוני.
5. מציע אשר הצעתו תתקבל ולא ישלים את סכום הערבות לסך השווה ל – 10% משווי ההצעה שהתקבלה
ולא ישלים את הליך המכר ו/או יחזור בו מהצעתו, ערבותו תחולט. 
6. התמחרות ממוחשבת תתקיים בתאריך 23/03 בשעה 17:30 באתר בידספיריט .
7. מציע שהצעתו תתקבל יחתום על הסכם רכישה בנוסח המצוי במשרדי הח"מ. 
8. המכירה כפופה לאישור ביהמ"ש לענייני משפחה בירושלים.
9. ניתן לפנות לדוא"ל ilazlaw@gmail.com. פניה בדוא"ל תאפשר מסירת מידע רלוונטי באמצעות דוא"ל חוזר.

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל אידה לנדמן עזר, עו"ד מאידה לנדמן עזר | עורכת דין בטלפון 02-6515522

דירה, 4 חדרים, ירושלים, רחוב הרב חנינא 3/13

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נמכר: 

סוג נכס דירה
ישוב ירושלים
כתובת רחוב הרב חנינא 3/13
גוש 30173
חלקה 152
תת חלקה 13
חדרים 4
גודל 100 מ"ר
קומה 4 מתוך 4
מעלית אין

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא