דירה בחולון מנאמן
1.4.20 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 דרך מנחם בגין 7 רמת גן - 5268102

- הצעות בכתב לרכישת הנכס יש להגיש למשרד הח"מ,

עד ולא יאוחר מיום 1.4.2020 בשעה 16:00 

- בצירוף שיק בנקאי/ערבות בנקאית על סך השווה ל- 10% מהסכום המוצע. 

- נוכח המצב לא יתקיים סיור בנכס. 

- יצוין כי בנכס מתגורר בעל החייבת, מר משה יגל פוגל, ניצול שואה בן 90 בעל מצב רפואי מורכב, וכי הנכס "תפוס" ביחס לזכותו לגור בו בלבד מטעם הומניטריים, כאשר הלה יתפנה מהנכס יתאפשר לרוכש לתפוס בו חזקה מיידית.

- הצעות יש להגיש בצירוף חוזה חתום אשר ניתן לקבלו בתאום עם מזכירות משרד הח"מ

בטל: 03-5604534

או לחילופין בדואר אלקטרוני: moti@misc-law.com

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל מרדכי מיכאלי, עו"ד ממרדכי מיכאלי | בטלפון 03-5604534

דירה, 4 חדרים, חולון, רחוב אברהם יפה 1/32

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

סוג נכס דירה
ישוב חולון
כתובת רחוב אברהם יפה 1/32
מועד אחרון להגשת הצעות יום רביעי, 1.4.20, 16:00
גוש 6873
חלקה 84
תת חלקה 32
חדרים 4
קומה 8
הערות הדירה בקומה שמינית פונה לחזית הרחוב

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא