במשק בבית גמליאל מכונס נכסים
5.4.20 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 רח' ויצמן 2 (בית אמות השקעות) ת"א 64239

- הצעות בכתב ע"ג "טופס הצעה" (יימסר לכל מציע) יש למלא ולמסור לאחד ממשרדי הח"מ

עד ליום 5/4/20 בשעה 13:00

- בצירוף המחאה בנקאית בשיעור 10%

מגובה ההצעה לפקודת הח"מ במשותף ולצרף את הסכם המכר חתום ע"י המציע. 

- ביקור בנחלה יתקיים במועד: 24/03/2020 משעה 12:00 - 13:00 

- נוסח טופס הצעה, הסכם מכר, אישור זכויות רמ"י, אישור הרכב המשק,

עם חוות דעת שמאית (ללא סכום) ניתן לקבל אצל כל אחד מהח"מ בפניה טלפונית, בפקס או במייל.

- לפרטים נוספים אודות הנכס ניתן לפנות:


רון שוורץ, עו"ד , רח' ירושלים 2 ראשון לציון 

טל: 03-9502977 מייל: ronsc1@gmail.com 


יואב גמרסני, עו"ד, רח' ויצמן 2, ת"א 

טל: 03-6093444 , מייל: office@yglaw.co.il 


לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל יואב גמרסני, עו"ד ונוטריון מיואב גמרסני | ונוטריון בטלפון 03-6093444

משק, בית גמליאל, משק מס' 79

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

סוג נכס משק
ישוב בית גמליאל
כתובת משק מס' 79
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 5.4.20, 13:00

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא