במשק בבית גמליאל מכונס נכסים
יום ראשון, 5.4.20, 11:00 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 רח' ויצמן 2 (בית אמות השקעות) ת"א 64239

- הצעות בכתב ע"ג "טופס הצעה" (יימסר לכל מציע) יש למלא ולמסור לאחד ממשרדי הח"מ

עד ליום 5/4/20 בשעה 13:00

- בצירוף המחאה בנקאית בשיעור 10%

מגובה ההצעה לפקודת הח"מ במשותף ולצרף את הסכם המכר חתום ע"י המציע. 

- ביקור בנחלה יתקיים במועד: 24/03/2020 משעה 12:00 - 13:00 

- נוסח טופס הצעה, הסכם מכר, אישור זכויות רמ"י, אישור הרכב המשק,

עם חוות דעת שמאית (ללא סכום) ניתן לקבל אצל כל אחד מהח"מ בפניה טלפונית, בפקס או במייל.

- לפרטים נוספים אודות הנכס ניתן לפנות:


רון שוורץ, עו"ד , רח' ירושלים 2 ראשון לציון 

טל: 03-9502977 מייל: ronsc1@gmail.com 


יואב גמרסני, עו"ד, רח' ויצמן 2, ת"א 

טל: 03-6093444 , מייל: office@yglaw.co.il 


לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל יואב גמרסני, עו"ד ונוטריון מיואב גמרסני | ונוטריון בטלפון 03-6093444

משק, בית גמליאל, משק מס' 79

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס משק
ישוב בית גמליאל
כתובת משק מס' 79
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 5.4.20, 13:00
מסמכים:
הזמנה להציע הצעות

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא