דירה בתל אביב מכונס נכסים
31.3.20 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 מנחם בגין 7, רמת גן

- הצעות לרכישת הדירה יש להגיש למשרדו של הח"מ,

עד ליום 31/03/2020 עד השעה 16:00 בתיאום עם משרדי הח"מ  

- התמחרות בין המציעים או חלקם תיעשה

ביום 06/04/2020 בשעה 16:00, במשרדו של הח"מ  

- הצעה תוגש ע"ג טופס הצעה רכישה, אותו ניתן לקבל בתיאום עם משרדי הח"מ  

להצעה יצרף המציע צ'ק בנקאי בשיעור של 10% מסכום ההצעה,

ערבות לפקודת הח"מ או ערבות בנקאית כספית בלתי מותנית,

ערוכה לפקודת הח"מ בשיעור של 10% מסכום ההצעה לתקופה של 3 חודשים מיום הוצאתה.  

- לקבלת מידע נוסף ותיאום ביקור בדירה יש לפנות למשרדו של הח"מ 

דן טוניק עו"ד

מנחם בדין 7, רמת גן

טלפון - 03-6126316

dantunik@gmail.comלפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל דן טוניק, עו"ד מדן טוניק | בטלפון 03-6126316

דירה, תל אביב, רחוב ההגנה 47

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

סוג נכס דירה
ישוב תל אביב
כתובת רחוב ההגנה 47
מועד אחרון להגשת הצעות יום שלישי, 31.3.20, 16:00
גוש 7068
חלקה 74
קומה 2

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא