נכס מגורים שכונת נוף ים, בהרצליה מעיזבון
ביאזי & חסקי | משרד עורכי דין
1.6.20

הצעות בכתב לרכישת הנכס, נקובות בסכום בשקלים, יש להגיש עד ליום 1/6/2020 בשעה 16:00,

-במעטפה סגורה, בצירוף ערבות בנקאית אוטונומית בגובה 10% מההצעה בתוקף ל-30 יום,

- נוסח הסכם מכר ניתן לקבל ממשרדו של הח"מ

- לקבלת מידע נוסף ותיאום ביקור בנכס יש לפנות למשרדו של הח"מ:

עו"ד שמעון חסקי 

רחוב בלוך דוד 2, תל אביב,  

טלפון: 03-5233366 

אימייל: bhlaw10@gmail.com  

למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל נטע גונן, עו"ד מביאזי & חסקי | משרד עורכי דין בטלפון 03-5233366

זכויות בנכס מגורים, הרצליה, רחוב הפרסה 13

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס זכויות בנכס מגורים
ישוב הרצליה
שכונה נוף ים
כתובת רחוב הפרסה 13
מועד אחרון להגשת הצעות יום שני, 1.6.20, 16:00
גוש 6670
חלקה 202
תת חלקה 2
גודל 95 מ"ר
הערות קומת קרקע

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא