דירה בתל אביב מעיזבון
חיה זינגר | משרד עורכת דין
31.8.22

- הצעות לרכישת הנכס יש להגיש

בכתב לא יאוחר מיום 31/08/2022 בשעה 16:00

למשרד עו"ד חיה זינגר למשאד עו"ד ישראל אהרוני

- את הנכס ניתן יהיה לראות בתיאום מראש

עם משרד עו"ד חיה זינגר / משרד עו"ד ישראל אהרוני

- חיה זינגר, עו"ד

טל': 03-5669252

- ישראל אהרוני, עו"ד

- עו"ד אברהם אינדורסקי,  ב"כ הבעלים

למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל חיה זינגר מחיה זינגר | משרד עורכת דין בטלפון 03-5669252

דירה, 3 חדרים, תל אביב, רחוב ז'בוטינסקי 80 (פינת עמנואל הרומי)

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס דירה
ישוב תל אביב
כתובת רחוב ז'בוטינסקי 80 (פינת עמנואל הרומי)
מועד אחרון להגשת הצעות יום רביעי, 31.8.22, 16:00
גוש 6214
חלקה 519
תת חלקה 5
חדרים 3

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נגישות
menu